ISO NEDİR ?: Yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO; Uluslararası Standart Organizasyonunun kısaltılmasıdır (International Organization for standardization). Uluslararası standart alanında ortak bir dil sağlamak amacıyla 1947 yılında kurulmuştur. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’de ki tek temsilcisidir.

ISO 9000 Nedir ?: Kalite Yönetim Standardı olarak bilinen ISO 9000 standart serisi ilk olarak 1987 yılında ISO tarafından yayınlanmıştır. ISO 9000 müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir?: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı bir standardadır. Bu Standard belgelendirme denetimine tabidir.

ISO 9001:2000 Nedir?:
ISO 9000 standardı belirli periyotlarla ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir.

EN Nedir?
EN (Europeane Norm)
, Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

TSE Uygunluk Belgesi ( TSE Markası Kullanma Hakkı )
   

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde Standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen şekillerdir. Mamülün Türk Standardına uygun olduğunun gösterilmesi için TSE Markasının tescilli şekillerinden bir tanesinin kullanılması gerekmektedir. TS işareti ve yanında yer alan sayı (TS 4600 gibi) tek başına yeterli olmayıp, sadece üreticinin resmi olmayan beyanını temsil eder.
Türk Standardlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstererek, tüketicinin benimsediği ve bugün için yıllık satış tutarı yaklaşık 150 milyon YTL’nin üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik şemsiyesi niteliği kazanmış bulunmaktadır.

TSEK ÜRÜN BELGESİ

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik literatür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen şekillerdir.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?
- Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

CE
   

CE İşareti Fransızca "Conformité Européenné" kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise "Avrupa’ya Uygunluk" u ifade etmektedir.
CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanmıştır. Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün üreticisi veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşunun (onaylanmış kuruluş vs.) gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.
CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE işareti, ürünün satıldığı pazarda yasal olarak yer alabileceğinin bir işaretidir. CE işareti, ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda, üretici firma tarafından koşulsuz geri çekileceğinin göstergesidir.
Dış ticaretimiz açısından, bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. İç pazarımız açısından ise, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş, ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün bulunmamaktadır. CE için tanımlanmış ürün gruplarına ait uyum süreçleri ürün gruplarının tabi olduğu Bakanlıklar, diğer kamu kurumları ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca takip edilmiştir.
CE işareti bir kalite işareti değildir, ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir.


"CE İŞARETİ" İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI"
 • Alçak Gerilim Cihazları,
 • Basit Basınçlı Kaplar,
 • Oyuncaklar,
 • İnşaat Malzemeleri,
 • Elektromanyetik Uygunluk,
 • Makineler,
 • Kişisel Korunma Donanımları,
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri,
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar,
 • Tıbbi Cihazlar,
 • İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları,
 • Gaz Yakan Aletler,
 • Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri,
 • Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar,
 • Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar,
 • Asansörler,
 • Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular Ve Bunların Kombinasyonları İçin Enerji Verimlilik Gerekleri Direktifi,
 • Basınçlı Ekipmanlar,
 • Telekomünikasyon Terminal Cihazları Ve Uydu Yer İstasyonları,
 • Gezi Amaçlı Tekneler,
 • Radyo Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları,
 • İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı,
 • Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği.
“Talepleriniz için formumuzu lütfen doldurup bize fakslayın.”